Klimaaftryk – vigtigt at forstå for at vælge rigtigt

Vi mennesker bruger vores planetens ressourcer på en måde, der ikke er bæredygtig. For at redde klimaet skal vi ændre vores adfærd og forstå de klimaaftryk, vi efterlader os dagligt. Fødevarer har en stor klimapåvirkning og fødevarer udgør en stor del af vores daglige klimaaftryk. Derfor kan vi alle være med til at gøre en forskel for klimaet ved at spise måltider, der har et reduceret klimaaftryk

Ved at være i stand til nemt at finde ud af klimaaftryk for forskellige retter og fødevarer, bliver det lettere at træffe mere klimasmarte valg i hverdagen.

Hvor stor klimapåvirkning har mad?

Groft sagt belaster fødevarer klimaet med ca. 2 ton emissioner pr. person og år. Dette svarer til cirka 1,6 kg CO2e (kuldioxidækvivalenter *) pr. aftensmåltid. FN’s Parisaftale kræver, at vi halverer vores kuldioxidemissioner inden 2030, for at vi sammen skal lykkes med at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader. Vi skal derfor også arbejde mod at halvere klimaaftrykket fra de måltider vi spiser.

Ansvaret ligger dels hos os som fødevareproducent for at skabe klimasmarte innovationer og processer – men også hos dig som forbruger ved aktivt at vælge mad med lav klimapåvirkning. Nedenfor forklarer vi, hvad et lavt klimaaftryk betyder i forhold til FNs Parisaftale, så det bliver lettere for dig at vælge klimasmart mad og tage ansvar i fremtiden.

Hvordan beregnes klimaaftrykket?

Desværre er klimaaftryk ikke en eksakt videnskab, der kan beregnes med så meget præcision som næringsværdier og kalorier. Men beregningen bidrager med værdifuld information og resulterer i et klimaaftryk, der viser, hvad der er bæredygtigt, og hvad du skal undgå eller reducere. Når vi beregner vores produkters klimaaftryk, inkluderer vi hele kæden fra dyrkning, fremstilling af råvarer og andre ingredienser, transport til fabrikken og produktion. Beregningerne er delvist baseret på RISE (Research Institute of Sweden) klimadatabase for mad (version 1.6) og information fra producenter. Derudover har vi vores egne procesdata fra alle vores produktionsfaciliteter og branchedata til emballering og transport.

Frankful® har et lavt klimaaftryk

I henhold til FN’s Parisaftale skal vi halverer emissionerne inden 2030. En halvering af et gennemsnitligt måltid vil betyde ca. 0,8 kg CO2e for et aftensmåltid. Hvis du spiser et taco-måltid med produkter fra Frankful®, lander din emission på ca. 0,3 kg CO2e pr. portion. Dette kan således klassificeres som et lavt klimaaftryk.

Vi har valgt at være fuldstændig gennemsigtige med vores produkters klimapåvirkning og rapporterer derfor klimaaftryk for hvert produkt direkte på emballagen. Det er vigtigt at huske, når man ser på klimaaftryk, refererer man nogen gang til kgCO2e/pr. portion og nogen gange til kgCO2e/kg. For produkter, som udgør et helt måltid anvender man ofte kgCO2e pr. portion – men for alle andre produkter inklusive Frankful®, refererer man i stedet til kgCO2e/kg.

Klimatsmart mat - Tacomåltid - Frankful

Klimaaftryk for Frankful® vs. "Almindeligt" taco måltid

Nogle gange bliver det lettere, hvis du får noget at sammenligne med.

Derfor har vi sammenlignet Frankful® med et “almindeligt” taco-måltid – for at vise, hvordan en lille ændring kan gøre en stor forskel for klimaaftrykket.

For at give et bredere perspektiv og en større forståelse har vi valgt at sammenligne Frankful® med tre versioner af et “almindeligt” taco-måltid. Vi sammenligner først med hakket oksekød som basis, derefter med et måltid lavet med kylling og til sidst er måltid lavet med plantebaseret fars lavet af soja.

Frankful® vs. taco måltid med hakket oksekød & ost

Vi starter med at sammenligne vores veganske taco-sortiment med et traditionelt taco-måltid bestående af hakket oksekød, revet ost, tacosauce, tortilla wraps og -crisps og krydderiblanding.

Frankful® vs. et taco måltid med kylling & ost

Vi har også sammenlignet Frankful® med et tacomåltid bestående af kylling, revet ost, tacosauce, tortilla wraps og -chips og krydderiblanding.

Frankful® vs. et taco måltid med sojaplantefars & ost

Endeligt har vi sammenlignet Frankful® med et taco-måltid, hvor sojaplantefars har erstattet hakket oksekød, men stadig med “almindelige” taco-ingredienser som ost, tacosauce, tortilla wraps- og chips og krydderiblanding.

Klimaaftrykket vil være cirka 90% lavere, hvis du vælger et Frankful® taco-måltid. Hovedårsagen? Vi har erstattet hakket oksekød med ærteprotein og osten med vegansk ch**se. Men også tacosauce, tortilla wraps og -chips er udviklet til at give et lavt klimaaftryk.

Klimaaftrykket vil være ca. 50% lavere med Frankful®. Årsagen er fortsat, at vi har vegansk fars og -ost i stedet for animalske alternativer. Men også de øvrige produkter fra Frankful er udviklet til at reducere klimaaftrykket.

Klimaaftrykket bliver ca. 40% lavere med Frankful. Årsagen til, at klimaaftrykket er så meget lavere med Frankful®, selvom begge måltider består af vegansk plantefars, skyldes vores veganske ch**se. Vores veganske ch**se har ca. 60% lavere klimaaftryk end almindelig ost. Men vores ærtebaserede taco fars har også en lavere klimapåvirkning end sojaplantefars, ifølge vores beregninger.

Vi har arbejdet hårdt for at lave produkter med så lavt et klimaaftryk, som vores produkter har. Hver stor og lille beslutning, hele vejen fra innovation og produktion – til emballage og forbrug, er taget af hensyn til klimaet. Derfor er det vigtigt for os at vise, hvor meget den klimapåvirkning dit taco måltid har, hvis du aktivt vælger et lavt klimaaftryk med Frankful®.

* CO2e = kuldioxidækvivalenter, et mål for de samlede drivhusgasser, der bidrager til den globale opvarmning.