Klimakompensation, en midlertidig brik i puslespillet

Det er bedre at gøre noget end slet ingenting. Klimakompensation er ikke den store løsning. Det er et midlertidigt plaster, der kompenserer for den klimapåvirkning, som vi i øjeblikket ikke helt kan undgå. Vi har valgt at kompensere for klimaforandringer, så vi kan komme videre i det kritiske tempo, der kræves for at redde vores klima.

Det langsigtede mål er at Frankful på egen hånd bliver klimaneutral. Men der er ikke tid til stolthed. Vores gode intentioner om at begrænse klimaændringerne kan ikke stoppes – bare fordi vi ikke sidder med hele løsningen nu. Vi skal alle gøre, hvad vi kan og gøre det nu. I morgen kan det være for sent.

Klimatavtryck för en måltid - Frankful
Klimatavtryck för en måltid - Frankful

Et lavt klimaaftryk er ikke nok

Vi ønsker selvfølgelig, at al mad fra Frankful® skal være fuldstændig klimaneutral en dag, men det er svært og tager tid at finde løsninger på, hvordan vi når hele vejen. I henhold til FNs Parisaftale skal vi halvere vores emissioner inden 2030 for at bringe den globale opvarmning under 1,5 grader. Hvis du halverer mængden af ​​emissioner, som et aftensmåltid i gennemsnit tegner sig for, bliver resultatet 0,8 kg CO2e pr. middag,

Et taco-måltid med Frankfuls produkter er ca. 0,3 kg CO2e pr. portion. Dette kan klassificeres som et lavt klimaaftryk, men vi er ikke tilfredse, før vi lander på nul. Derfor har vi valgt at kompensere klimaet for det, der er tilbage. Det er ikke den store løsning, men  er et stykke af vejen og det er det bedste, vi kan gøre her og nu.

Klimakompensation nær og fjern

Vi er stolte og glade for at støtte ECOERA; en lokal klimaaktør, der binder kuldioxid i form af biokul (læs mere om dette spændende arbejde nedenfor). En del af vores klimakompensation går til det vigtige arbejde, ECOERA udfører, og med anlægget i Skånska Hammenhög kan vi følge klimaarbejdet nøje og være involveret i rejsen.

Vi har også valgt at kompensere for klimaet ved hjælp af Tricorona Climate Partner gennem et klimaprojekt i Indien; Sri Balaji. Et bioenergiprojekt, der skaber vedvarende energi fra landbrugsaffald købt fra lokale avlere og landmænd. Dette bidrager til både at reducere global klimapåvirkning og støtte lokalbefolkningen med at skabe job, udvide infrastruktur og generere vedvarende energi.

ECOERA - en rejse mod nul emissioner ved hjælp af biokul

Frankful® er en spiller med store ambitioner, og det er ikke en joke at redde klimaet. Derfor føles det naturligt at arbejde sammen med en vigtig klimaaktør som ECOERA. ECOERA er klassificeret som en “Climate Solver” af WWF og har en spændende løsning på, hvordan vi kan tage kuldioxidemissioner tilbage fra vores atmosfære.

Nedenfor kan du læse mere om den kuldioxid-negative proces, som ECOERA har udviklet. Helt strålende, hvis du spørger os!

ECOERA renser atmosfæren for kuldioxid

Rundt om i verden arbejder man for at blive klimaneutrale. Men hvad gør vi med al den kuldioxid, der allerede er i atmosfæren? ECOERA – måske verdens bedste “rengøringsfirma” – ved hvordan man renser atmosfæren for kuldioxid.

Først et lille crash course om den korte og lange kulstofcyklus: Planter inhalerer kuldioxid og omdanner det til biomasse. Når planten forfalder eller brænder, vender kulstof tilbage som kuldioxid eller metan til atmosfæren. Dette er en del af den korte kulstofcyklus. Biomasse, som over lang tid omdannes til fossile olie- og kuldepoter, er en del af den lange kulstofcyklus.

Den biomasse, som ECOERA bruger i sin proces, er restprodukter fra landbrug og alger fra Østersøen. Processen foregår via pyrolyse og omdanner biomassen til biokul i stedet for kuldioxid, man binder simpelthen kulstof i en langt mere holdbar form. Når der anvendes pyrolyse, opvarmes biomassen under iltfrie forhold – energigas løftes ud af biomassen og bruges til for eksempel fjernvarme. De rester, der er tilbage efter opvarmning, er stoffet kaldet biokul.

Fun fact: Pyrolyseprocessen er energipositiv, hvilket betyder, at ECOERA har udviklet verdens første klimapositive fjernvarme.

 

Biokul har en stabil struktur, der gør det nærmest unedbrydeligt. Lad os sige det mere tydeligt; Biokul vurderes at have en stabilitet i hundreder til tusinder af år og kan derfor betragtes som en kulstoflagring set fra et klimasynspunkt.

Det er således en unik måde at flytte kulstof fra den korte kulstofcyklus til den lange kulstofcyklus og kan betragtes som en næsten permanent opbevaring. FNs klimapanel IPCC klassificerer biokul som Negativ Emissions Teknologi (NET) – et bevis på, at der er produceret noget unikt, mener vi.

Biokul kan bruges i afgrøder og forbedrer derefter også jorden. Blandt andet hjælper det med at genbruge mikronæringsstoffer, fungerer som et hjem for jordens mikroliv, og hjælper jorden med at modstå tørke.

Vores køb af kulstoffjernelsescertifikater hjælper også ECOERA til sammen med deres partnere at fremskynde nye biokulprojekter og rydde op i atmosfæren i et højere tempo.

Du er velkommen til at lære mere om ECOERAs arbejde her.

Tricorona, Sri Balaji

Sri Balaji er både et CDM- og Gold Standard-certificeret bioenergiprojekt i det østlige Indien. Biomassekraftværket bruger genanvendeligt landbrugsaffald som brændstof til at generere energi, hvilket betyder en besparelse på ca. 29.000 tons CO2e-emissioner om året. Ud over de klimabesparelser, projektet medfører, er det også en ekstra indtægtskilde for den lokale befolkning, da Sri Balaji køber landbrugsaffaldet fra de lokale landmænd. Ejeren af ​​kraftværket er også blevet yderligere involveret i regionens bæredygtige udvikling ved at investere i et solcellesystem til det lokale børnehjem. Dette har fremmet brugen af ​​vedvarende energikilder, reduceret energiomkostningerne og sikret den elforsyning, der ellers var ustabil. For børnene betyder det flere penge til vigtigere ting og en bedre livskvalitet. Du er velkommen til at læse mere om Sri Balaji og udviklingen af ​​projektet her.

Tro, håb og tacos

Frankful står for ”Frank, honest and hopeful”. Vi er det ansvarlige brand, som tager klimaudfordringen alvorligt. Vi tænker klimasmarte løsninger ind i udviklingen af vores produkter, så vi sammen kan tage skridtet mod en mere klimavenlig fremtid. Nu bevæger vi os ind i tacohylden med produkter til et lækkert tacomåltid, der er godt både for klimaet og smagsløgene. Med Frankful kan du invitere venner, familie og klimaet på en utrolig taco-aften; plantebaseret tacofars, vegansk ch**se, tacokrydderier, tacosaucer, tortilla wraps, tortilla crisps og vegansk ch**se dip. Måltidet er 100% plantebaseret og omhyggeligt udviklet til at give et lavt aftryk på klimaet og et stærkt aftryk på smagssansen. Vi gør det lidt lettere at spise godt og samtidig gøre en forskel for klimaet. Fremtiden er SPEK-TACO-LÆR!